Olģerts ROZĪTIS

1912. gada 2. jūlijā Pēterburgā, Krievijā - 1984. gada 23. martā Melburnā, Austrālijā

1935. g. beidzis LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāti; jurisprudences maģistra grāds. 1973. g. beidzis Melburnas universitātes Tiesību zinātņu fakultāti; tiesību zinātnieka grāds. Līdz 1917. g. ar ģimeni dzīvojis dažādās vietās Krievijā (tēvs - cara armijas virsnieks). Pēc atgriešanās Latvijā mācījies skolā un studējis LU.

LATVIJAS ĀRLIETU DIENESTĀ - no 1935. g. jūlija ĀM Saimniecības un finanšu nodaļas ārštata darbinieks. 1936. - 1937. g. iesaukts karadienestā. No 1937. g. oktobra sekretāra palīga v.i. ĀM tajā pašā nodaļā, no 1938. g. februāra III šķ. sekretārs sūtniecībā Londonā.

Nav atzinis padomju okupācijas laika Latvijas valsts varas un pārvaldes iestādes par likumīgām un nav pakļāvies to lēmumiem (1940. g. oktobrī atbrīvots no amata ārlietu resora likvidācijas dēļ). Turpinājis strādāt sūtniecībā, vēlāk iecelts par I šķ. sekretāru turpat. Kārtojis latviešu bēgļu sociālās apgādes lietas attiecīgajās Lielbritānijas valsts institūcijās.

Vienlaikus bijis arī Londonas Avīzes dibinātājs un pirmais redaktors (1942 - 1947). Piedalījies LNPL dibināšanā (1941. g. - padomes priekšsēdētājs).

1951. g. decembrī iecelts par karjeras sekretāru - kancelejas vadītāju goda konsulātā Sidnejā (ar sēdekli Melburnā). Pēc goda konsulāta Sidnejā slēgšanas no 1958. g. maija līdz 1974. g. augustam un no 1975. g. decembra līdz mūža beigām tajā pašā amatā goda konsulātā Melburnā (1974.g. Austrālijas Darba partijas valdība atzina de iure Baltijas valstu iekļaušanu PSRS, ko Liberāļu partijas valdība 1975. g. atsauca).

Strādājis arī par skolotāju Melburnas latviešu skolās un sevišķo uzdevumu padomnieku Kristīgo brāļu koledžā.

Piedalījies Austrālijas latviešu sabiedrisko organizāciju darbā. Bijis Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas priekšsēdētājs, Latviešu rakstnieku apvienības biedrs. Literāros sacerējumus publicējis latviešu presē un izdevis krājumos Pavedieni (1966), Mežā (1982).