Pēteris PRIEDĪTIS

04.04.1896 - 10.07.1974

Konsulārās nodaļas darbinieks, sekretārs sūtniecībā Londonā