Pēteris PRIEDĪTIS

1896. gada 4. aprīlī Vietalvas pagastā - 1974. gada 10. jūlijā Londonā, Lielbritānijā

1925. g. beidzis LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tautsaimniecības nodaļu; 1942. g. - Angļu valodas institūtu Rīgā. 1919. - 1924. g. bijis pamatskolas pārzinis, strādājis Valsts statistikas pārvaldē. 1924. - 1931. g. LTA redaktors un korespondents Maskavā, Kauņā un Varšavā.

LATVIJAS ĀRLIETU DIENESTĀ - 1929. g. februārī - augustā pagaidu darbinieks sūtniecībā Kauņā. No 1929. g. oktobra līdz 1939. g. jūnijam bijis ārštata darbvedis, I šķ. darbvedis, preses atašejs sūtniecībā Varšavā (vienlaikus strādājis arī LTA). 1939. g. jūnijā iecelts par atašeju ĀM Administratīvajā un protokola nodaļā.

Padomju okupācijas laikā 1940. g. septembrī atbrīvots no amata ārlietu resora likvidācijas dēļ. Strādājis Valsts bibliotēkā. Vācu okupācijas laikā līdz 1944. g. rudenim - Zemes bibliotēkā. 1944. g. bēgļu gaitās Austrijā, 1945. g. - Vācijā, 1946. g. - Šveicē.

1946. g. neilgu laiku darbojies Latvijas pārstāvniecībā Šveicē. No 1947. g. augusta līdz mūža beigām sūtniecībā Londonā: darbinieks konsulārajā nodaļā; sūtniecības sekretārs. Piedalījies Latvijas sūtņu un trimdas sabiedrisko organizāciju pārstāvju konferencē 1946. g. maijā Ženēvā kā pārvietoto personu Austrijā pārstāvis, 1971. g. Latvijas diplomātisko pārstāvju apspriedē Parīzē kā Londonas Avīzes redaktors - novērotājs, bet 1973. g. apspriedē Londonā kā preses sakarnieks.

Vienlaikus arī Londonas Avīzes kasieris (1947 - 1964), no 1964. g.- laikraksta redaktors. Daudzu rakstu autors (ps. P. Jelgavietis, Indrāns). Žurnāla Universitas Anglijas zemes redaktors.

Latviešu ev. lut. Miera draudzes priekšnieks (1948 - 1974), Latvijas ev. lut. baznīcas Lielbritānijā pārvaldes priekšnieks (1962 - 1965).