P. Pakalnietis - pirmajā rindā otrais no labās

Pēteris PAKALNIETIS

20.09.1893 - 15.10.1960

Konsulārās nodaļas darbinieks sūtniecībā Londonā