P. Oliņa vēstule pilnvarotajam lietvedim ASV A. Spekkem par memorandu Argentīnas valdībai diplomātiskā statusa atjaunošanas lietā. Riodežaneiro, 23.06.1958. (Dž. F. Kenans /G. F. Kennan; 1904 - 2005/ - ASV diplomāts un publicists).
ĀMA-VA, 13. l.