Brazīlijas Ārlietu ministrijas vēstule P. Oliņam par priekšrocību piešķiršanu pēc Latvijas sūtniecības Brazīlijā un goda konsulāta Sanpaulu oficiālās darbības neatzīšanas. Riodežaneiro, 11.03.1961.
ĀMA-LA, 448.k.