Sanpaulu pilsētas 400-gades izstāde. No kreisās: stenda vadītājs K. Šmits, Latvijas goda konsuls Sanpaulu J. G. Stols (J. G. Stal) un P. Oliņš Latvijas pie stenda. Sanpaulu, 1954. gads.
Ī. Kampusa dāvinājums ĀMA