Pilnvarotā lietveža Argentīnā P. Oliņa ziņojums sūtnim Londonā K. Zariņam par Latvijas valsts dibināšanas gadadienas atzīmēšanu sūtniecībā un tautiešu saietos. Buenosairesa, [1941. g. novembris].
ĀMA-LA, 380.k.