Aina NAGOBADA-ĀBOLA

09.06.1920

Latvijas goda konsule Francijā (faktiski darbojusies kā diplomātiskā pārstāve)