Jānis MEŽS

29.08.1884 - 31.01.1978

Goda finanšu atašejs sūtniecībā Londonā