Jānis LŪSIS

02.06.1945

2. sekretārs, 1. sekretārs, padomnieks sūtniecībā Vašingtonā