Roberts LIEPIŅŠ

02.09.1890 - 16.09.1978

Latvijas diplomātiskā dienesta vadītāja delegāts Vācijā