Sūtņa Londonā K. Zariņa personiskā nota Vācijas Federatīvās Republikas vēstniekam Lielbritānijā par Latvijas pārstāvja Rietumvācijā diplomātisko statusu. [Londona], 18.12.1956.
ĀMA-LA, 209.k.