K. Zariņa piemiņas brīdis Brukvudas kapos Latvijas diplomātisko pārstāvju 1973. g. sanāksmes laikā. No kreisās: T. Ozoliņš, J. Tepfers, R. Liepiņš, A. Skrēbers, K. Berends, A. Dinbergs (ar vainagu), B. Pavasars, Henrieta Zariņa, sūtniecības sekretārs P. Priedītis. Brukvuda, 1973. g. jūnijs
ĀMA-VMK