Roberts KAMPUSS

11.05.1899 - 04.01.1969

I šķ. sekretārs sūtniecībā Stokholmā, padomnieks sūtniecībā Londonā, diplomātiskais pārstāvis Spānijā