Pilnvarotā lietveža, sūtniecības vadītāja A. Dinberga vēstule A. Jerumanim par iecelšanu goda konsula amatā Losandželosā un konsula pienākumu apraksts. Vašingtona, 24.09.1987.
LVVA, 293.f., 1.apr., 70.l., 19.-20.lp.