Latvijas goda konsula Leo Andersona 53 darbības gadu (1932 - 1986) atceres sarīkojums. No labās: A. Jerumanis, L. Andersons, pilnvarotais lietvedis A. Dinbergs, Lietuvas pārstāvis V. Čerkausks, Igaunijas pārstāvis T. Teimans. Juniversalsitija, Kalifornijā, 12.02.1988.
ĀMA-VMK