Jūlijs FELDMANS

21.07.1889 - 16.08.1953

Pastāvīgais delegāts pie Tautu Savienības, sūtnis Šveicē, pilnvarotais lietvedis ASV