J. Feldmana izdotā Informatīvā biļetena 31. numurs par notikumiem okupētajā Latvijā un Lietuvā. Ženēva, 11.09.1941.
ĀMA-LA, 392. k.