Anatols DINBERGS

1911. gada 3. martā Rīgā - 1993. gada 9. novembrī Vašingtonā, ASV

1937. g. beidzis LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāti, jurisprudences maģistra grāds. 1953. g. Džordžtaunas universitātē ieguvis doktora grādu politiskajās zinībās.

1914. - 1918. g. ar vecākiem bēgļu gaitās Vitebskā.

LATVIJAS ĀRLIETU DIENESTĀ - no 1932. g. septembra praktikants ĀM. 1933. - 1934. g. ārštata III šķ. darbvedis goda konsulātā Lodzā. 1934. - 1935. g. III šķ. korespondents ĀM Rietumu nodaļā un Juridiskajā nodaļā. No 1937. g. jūnija sekretāra palīgs konsulātā Ņujorkā, no septembra - atašejs.

Nav atzinis padomju okupācijas laika Latvijas valsts varas un pārvaldes iestādes par likumīgām un nav pakļāvies to lēmumiem (1940. g. oktobrī atbrīvots no amata ārlietu resora likvidācijas dēļ). Latvijā nav atgriezies. Ar sūtņa Vašingtonā A. Bīlmaņa lēmumu 1940. g. septembrī iecelts par vicekonsulu, konsula p. v. i. 1941. g. janvārī pārcelts par atašeju sūtniecībā Vašingtonā (konsulāts tika likvidēts). No 1949. g. jūnija - 1. sekretārs, no 1954. g. novembra - sūtniecības padomnieks. Bijis pagaidu pilnvarotais lietvedis (1948. g. jūlijs - 1949. g. jūnijs; 1953. g. augusts - 1954. g. maijs). No 1970. g. oktobra - pilnvarotais lietvedis, sūtniecības vadītājs. No 1971. g. marta arī ģenerālkonsuls ASV. No 1971. g. septembra vadījis Latvijas diplomātisko un konsulāro dienestu. No 1971. - 1989. g. sasaucis deviņas diplomātisko pārstāvju sanāksmes, 1990. g. aprīlī - diplomātiskā un konsulārā dienesta darbinieku apspriedi, bet 1991. g. aprīlī - Neatkarīgās Latvijas ārlietu dienesta darbinieku apspriedi. Iecēlis goda konsulus ASV, Austrālijā un Francijā, sūtniecības vadītājus Londonā, Latvijas interešu pārstāvjus Vācijā.

Pēc valsts neatkarības atgūšanas un starptautiskās atzīšanas - vēstnieks ASV (1991. g. septembris - 1992. g. decembris), pastāvīgais pārstāvis ANO (1991. g. septembris - decembris). No 1992. g. decembra līdz mūža beigām padomnieks vēstniecībā ASV.

1993. g. apbalvots ar Latvijas Republikas Ministru padomes Goda rakstu.