Emīls DĒLIŅŠ

15.05.1921 - 21.02.2004

Goda vicekonsuls, goda konsuls Austrālijas pavalstīs Viktorijā un Tasmānijā (konsulāts Melburnā)