Grāmatas The diplomatic recognition of the border states. Part III: Latvia. 1941 autora M. V. Grēma (M. W. Graham) dāvinājuma ieraksts A. Bīlmanim, 09.06.1941. A. Bīlmaņa grāmatzīme.
ĀMA