A. Bīlmaņa kara un pēckara gados sarakstīto darbu par Latvijas un Baltijas valstu aktuāliem politiskiem jautājumiem vāki un titullapas. Izdevusi Latvijas sūtniecība ASV.
ĀMA grāmatu kolekcija