A. Bīlmaņa nota ASV valsts sekretāram par vācu okupācijas varas nodibināto Pašpārvaldi Latvijā un Padomju Latvijas valdību trimdā PSRS. Vašingtona, 22.06.1942.
ĀMA-LA, 457. k.