4704. nams 17. ielā Vašingtonā. Uz šejieni A. Bīlmanis, lai taupītu līdzekļus, 1941. gadā pārcēla savu rezidenci.
ĀMA-LA, 457.k.