Padomju okupācijas laika ministru prezidenta un ārlietu ministra v. i. A. Kirhenšteina 25.07.1940. telegramma sūtnim A. Bīlmanim ar norādījumu ierasties Latvijā.
ĀMA-VA, 8.l.