A. Bīlmaņa atbildes telegramma ministru prezidentam un ārlietu ministra v. i. A. Kirhenšteinam par Tautas Saeimas lēmuma Latvijai pievienoties PSRS nelikumību. Vašingtona, 26.07.1940.
ĀMA-VA, 8.l.