A. Bīlmaņa norādījums kuģa Hercogs Jēkabs kapteinim H. Mihelsonam Kaljo ostā Peru izpildīt tikai līdz 1940. g. 17. jūnijam pieņemtos Latvijas valsts likumus. Vašingtona, 24.07.1940.
LVVA, 293. f., 1. apr., 1903. l, 18. lpp.