Latvijas sūtniecības ASV Preses biroja izdevuma Latvian Information Bulletin 1946. g. jūlija numura 1. - 4. lp.
ĀMA-VA