Kārlis BERENDS

27.04.1887 - 31.01.1987

Padomnieks sūtniecībā Parīzē, Latvijas pilnvarotais lietvedis Francijā