Latvijas diplomātiskā un konsulārā
dienesta darbinieki okupācijas gados