Latvijas diplomātiskā un konsulārā
dienesta darbinieki okupācijas gados

Idejas sākums 2003. gadā, tās autore ārlietu ministre Sandra Kalniete.

Tēmas izpēte iesākta 2003. gadā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Arhīva nodaļā.
Arhīva nodaļa sagatavoja dokumentu izstādi "Latvijas valstiskuma sardzē", ko atklāja Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 2004. gada 28. janvārī.
Izstāde piesaistīja plašu sabiedrības uzmanību, jo tajā parādīts līdz šim nepublicēts materiāls par Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienesta darbību okupācijas gados, par pamatu izmantojot Latvijā un trimdā uzkrātos arhīvus.
Izstādi noformēja SIA OPEN MEDIA, izpilddirektors Juris Vīgners, dizains Arnolds Bāliņš.

E-izstādes realizācija - Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Arhīva nodaļa, SIA OPEN MEDIA un radošā apvienība MIAU:

Ārlietu ministrija izsaka pateicību Latvijas Valsts vēstures arhīvam, Nacionāļajai bibliotēkai, Valsts arhīvu speciālajai bibliotēkai, Kara muzejam, Ojāram Kalniņam, Ivam Kampusam, Dzintaram Liepiņam, Tālivaldim Mednim, Ainai Nagobadai-Ābolai par atsaucību un palīdzību.