Náchoďané si připili "na toho Kuróna" (novinky.cz)

20.09.2011. 12:01

Náchodský zámek ožil v sobotu 10. září už 5. Kuronskými slavnostmi. Novodobá setkání navazují na podobné slavnosti, které se na zámku konaly vždy v době návštěvy majitele panství vévody Petra Birona Kuronského.

Všechna nádvoří zaplnili všichni, kdo něco umějí: kejklíři, tanečníci, hudebníci, divadelníci, ale i prodejci a řemeslníci - mistr kovář, soustružník dřeva, foukač skla, přadlena - ti všichni ukazovali své umění početnému obecenstvu.

Videoreportáž z průběhu letošních Kuronských slavností

Návštěvníci na Kuronských slavnostech oceňují především možnost volného pohybu po zámeckých nádvořích, terasách a zahradách kde všude je něco k vidění a k ochutnání. Zámek je vyzdoben květinami, vlajkami a všechno vypadá tak nějak honosně, slavnostně a společensky.

Kritika starosty odložena o rok, maximálně o dva

Vévoda letos ušetřil nového starostu města očekávané kritiky. Podle dobře informovaných hlasů z vévodovy družiny to bylo proto, že vévoda dosud přesně nezjistil zda úsilí nového muže na radnici a tedy správce jeho panství povede k předpokládané prosperitě města nebo zda se jedná jen o sliby s působivou rétorikou.

Vždycky je důvod slavit!

Do Náchoda letos nepřijel jen vévoda, ale i velvyslanec Lotyšské republiky v Praze Kaspars Ozolinš. Právě v současném Lotyšsku totiž Kurónsko leželo. Velvyslanec velmi pěknou češtinou vyzdvihl skutečnost, že se Kuronské slavnosti konají, přestože v tento den není žádný státní svátek a slavení nenařizuje žádný kalendář.

Slavnost osobně pozdravil i místostarosta lotyšského města Bauska Janis Feldmanis a burmistrz sousedního polského města Kudowa Zdrój Czesław Kręcichwost.

Vévodovi se jeho socha líbila

V průběhu slavností byly odhaleny nově zhotovené sochy vévody, kněžny Zaháňské a rytíře Hrona.

Sochy stvořily studentky ZUŠ v Náchodě Martina Sychrovká, Šárka Cvejnová a Klára Nešetřilová pod vedením sochaře Jindřicha Roubíčka. Práce jim trvala necelé čtyři měsíce v době vyučování a v průběhu několika sobot. Sochy nejprve vymodelovaly v modelovací hlíně, vytvořily formu a do ní odlily sádru, kterou poté povrchově upravily. Na zámku sklidily za své dílo bouřlivé ovace i blahopřání starosty.

Tak na toho Kuróna!

Kuronské slavnosti přinesly i přes všechnu snahu tvůrců, pořadatelů a organizátorů, i přes milosrdné počasí a celkový úspěch sobotního dne tři velmi smutné skutečnosti.

První byl samotný zářijový termín konání akce, který společně s večerní mlhou v náchodském údolí předznamenává blízký příchod zimy.

Druhým smutkem byl večerní pohled ze zámeckých teras na náchodské náměstí. Monumentální výhled tlumila skutečnost, že tam, u paty jednoho z pilířů radničního podloubí, hořely desítky svíček, ležela hokejka, reprezentační šála a dvě kšiltovky s vlajkou a nápisem Czech republic.

A tím třetím smutkem byl samotný konec oblíbených slavností hned po koncertu populární skupiny Javory. Chmurnou atmosféru naštěstí rozpustila jedna z posledních návštěvnic, která u stánku s medovinou pozdvihla plný pohárek se slovy: Tak na toho Kuróna!

Jiří Horák

"Novinky.cz", 13. 09. 2011