CEP radí: Lotyšům nepomáhat, radši to dáme sklářům

26.02.2009. 16:21

Loni před Vánocemi jsem se zaradoval, když Mezinárodní měnový fond (IMF) ohlásil, že na půjčce krizí sužovanému Lotyšsku se bude částkou 200 milionů eur podílet i Česká republika. Je to hodně peněz, ale byl jsem rád (ne-li hrdý), že Česko bude mezi těmi, kdo Lotyšsku pomohou v těžké ekonomické i politické situaci. Lotyšsko je malá země, která s námi sdílí část historie a její osud je přitom ve všech ohledech těžší než náš. Kdo jiný by měl chápat, že přátele poznáš v nouzi, než my?

Moje hrdost se ještě zvýšila, když v únoru schválil český parlament vydání obligací na financování půjčky Lotyšsku, světe div se!, 157 hlasy, zdrželi se jen komunisté. No vida, přece jenom dokážeme pochopit, že někdy je třeba i pomáhat, ne se jen rozčilovat a stěžovat si, jak nás, například, v té Evropské unii pořád omezují.

O to větší překvapení přišlo, když jsem si přečetl článek Marka Loužka v Lidových novinách, kde argumentoval, že naše pomoc Lotyšsku je zbytečná, drahá a vůbec, že jsme na tom tak špatně, že si nemůžeme dovolit nikomu pomáhat. Šok to byl i proto, že Marka Loužka znám jako dobrého ekonoma. Proč tedy argumentuje, že když je český podíl na HDP Evropské unie 3,3%, tak není správné, že náš podíl na pomoci Lotyšsku je 6,4%? Na gymnáziu bych takovou úroveň argumentace pochopil, ale tady? Ještě lepší byla poznámka v článku, že za ty peníze jsme snadno mohli "zachránit" české sklárny. Huh? Navrhuje snad Loužek, editor CEPu, think-tanku zaměřeného na podporu tržního hospodářství, že by česká vláda měla sanovat soukromé firmy ohrožené bankrotem? A to by je "zachránilo"? Zajímavé...

Kromě toho, obává se snad Marek Loužek skutečně, že budeme podobně pomáhat Itálii, Irsku nebo Řecku? Necítí rozdíl mezi pomoci Lotyšsku, které se osvobodilo ze Sovětského svazu před méně než 20 lety, stalo se společně s námi členem Evropské unie a v řadě otázek má stejné priority jako my, a pomocí třeba Irsku? Pokud ne, tak je to smutné. Pokud ano a přesto napsal svůj článek, pak je to ještě smutnější .

Ondřej SCHNEIDER


IHNED.CZ, 24.02.2009