15 let od rozpadu SSSR - Jakou cestou se vydaly někdejší sovětské republiky?

12.12.2006. 10:48

Rusko

Následnický stát, zdědil po SSSR mnohé, včetně rozvrácené ekonomiky a korupce. Devadesátá léta byla poznamenána bouřlivými ekonomickými změnami. Nástup Putina a vysoké světové ceny ropy zvedly ruské hospodářství, ale politický systém je naopak stále utužován a tradice sovětského policejního státu obnovovány. Moskvě nicméně zjednávají ve světě respekt nerostné bohatství a atomový arzenál.

Arménie

Dodnes sužovaná konfliktem s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach. Politicky i ekonomicky významně závislá na Rusku, jediný věrný vojenský spojenec Moskvy v Zakavkazsku. Občanské svobody i základní práva jsou relativně dodržovány.

Ázerbájdžán

Díky obrovskému nerostnému bohatství (hlavně ropa) a výhodné poloze na pobřeží Kaspického moře je vůči Moskvě mnohem více partnerem než jejím vazalem. Dobré vztahy se snaží udržovat i se Západem. Problémem zůstává nevyřešený konflikt s Arménií o Náhorní Karabach a tvrdé potlačování občanských práv.

Gruzie

Politicky se podařilo Tbilisi odpoutat od závislosti na Moskvě díky demokratické "růžové" revoluci a významné podpoře západních zemí, především USA. Ekonomická závislost na Rusku - především energetická - je ale hlavní překážkou dalšího rozvoje země. Zásadním problémem jsou nevyřešené konflikty se separatisty v Abcházii a Jižní Osetii.

Kazachstán

Země se značným nerostným bohatstvím se snaží udržovat dobré vztahy s Ruskem i se Západem. Vedení země je v rukou jednoho klanu - stejně jako v ostatních středoasijských republikách - a všechny ostatní politické instituty se podřizují hlavě státu.

Kyrgyzstán

"Tulipánová" revoluce byla pokusem o nastolení demokratického zřízení, brzdou je ale klanové uspořádání společnosti a značně zaostalá ekonomika, částečně zavislá na Rusku.

Turkmenistán

Typický středoasijský diktátorský režim. Prezident vládne jako monarcha, opozice je slabá, ekonomika krajně zaostalá - Turkmenistán těží ze svých obrovských zásob zemního plynu. Země je izolovaná a vratké má vztahy jak s Moskvou, tak se Západem.

Uzbekistán

Jeden z nejtvrdších režimů na postsovětském prostranství. Opozici - ať už islámskou, či demokratickou - tvrdě potlačuje i silou za cenu obětí na životech. Ekonomicky mnohem slaběji rozvinutá země než soused Kazachstán či bohatý Ázerbájdžán. Výhodou Uzbekistánu je jeho strategická poloha.

Ukrajina

Země je poznamenána nejen komunistickým dědictvím, ale i rozdělením na západní, proevropskou a východní, proruskou část. Trpí značnou energetickou závislostí na Moskvě, se kterou má kvůli své snaze orientovat se spíš na Evropu velké spory. V demokratických reformách došla nicméně spolu s Gruzií nejdále, i díky "oranžové" revoluci.

Moldavsko

Ekonomicky velmi slabá země strádající doutnajícím válečným konfliktem v Podněstří. Moldávie má blízké vztahy s Rumunskem a otáčí se stále více k Evropě, ale ekonomické problémy ji udržují v závislosti na Rusku.

Bělorusko

Nejtvrdší režim v Evropě. Patrná nostalgie po SSSR podobně jako v Rusku, ekonomicky těží ze svého postavení tranzitní země. Kvůli diktátorským sklonům Alexandra Lukašenka je země izolována, mezi zbylé partnery patří Moskva či kubánský režim.

Estonsko, Litva, Lotyšsko

Všechny tři baltské země se poměrně úspěšně zařadily do euroatlantických struktur (EU i NATO), což Moskva přijímá se značným odporem. Částečná ekonomická závislost na Rusku je pomalu odbourávána, vztahy s Moskvou nejsou dobré i kvůli neschopnosti se vyrovnat s minulostí.

Demontáž Sovětského svazu

Estonsko

6. srpen 1940

20. srpen 1991

Lotyšsko

5. srpen 1940

21. srpen 1991

Litva

3. srpen 1940

11. březen 1990

Bělorusko

30. prosinec 1922

25. srpen 1991

Ukrajina

30. prosinec 1922

1. prosinec 1991

Moldavsko

2. srpen 1940

27. srpen 1991

Gruzie

12. březen 1922

9. duben 1991

Arménie

30. prosinec 1922

23. září 1991

Ázerbájdžán

30. prosinec 1922

30. srpna 1991

Kazachstán

5. prosinec 1936

16. prosinec 1991

Uzbekistán

27. říjen 1924

31. srpen 1991

Turkmenistán

27. říjen 1924

27. říjen 1991

Kyrgyzstán

5. prosinec 1936

31. srpen 1991

Tádžikistán

16. října 1929

9. září 1991

vstup do SSSR

vyhlášení nezávislosti


Lidové noviny (www.lidovky.cz), 08.12.2006