Velvyslanectví Lotyšska vyjadřuje nejhlubší soustrast blízkým a přátelům velikána české baltistiky Radagasta Parolka

24.09.2019. 16:08

24. září 2019 se v Praze uskutečnilo poslední setkání s významným českým literárním vědcem, popularizátorem literatur pobaltských národů, překladatelem z lotyšské a litevské literatury a zakladatelem české literární baltistiky profesorem Radagastem Parolkem. Jméno Radagasta Parolka vešlo do historie světové baltistiky. Profesor se odebral na věčnost 15. září ve věku 99 let.

Půl století profesor působil na pražské Univerzitě Karlově. V 60. letech 20. století se začal systematicky zabývat lotyšskou, litevskou a estonskou literaturou, v roce 1990 pak navázal na starší baltistickou tradici univerzity založením studijního baltistického programu na místní Filozofické fakultě. Ten absolvovalo několik desítek českých studentů.

Prvním větším profesorovým dílem věnovaným pobaltským literaturám se stala Srovnávací studie o pobaltské literatuře. Další statě o literaturách pobaltských států byly vydány v publikaci Zlatý fond baltických literatur (2006).

Velikán české baltistiky neopomenul seznámit české publikum s lotyšskou literaturou ani prostřednictvím překladů. Jeho zásluhou si český čtenář může vychutnat poezii významného lotyšského básníka Rainise, osobité pohádky Kārlise Skalbeho, umělý epos Lāčplēsis (v češtině Souboj nad propastí, aneb, Hrdinský příběh o lotyšském silákovi Láčplésisovi a jeho moudré nevěstě, sličné Laimdotě) Andrejse Pumpurse či výbor z tvorby lotyšských básníků v knize Nádherné stromy lásky. K jeho překladům patří také antologie lotyšské a litevské literatury V kruhu krásy nebo antologie lotyšské poezie 19. a 20. století Les duší.

To, co na své dlouhé a bohaté životní cestě profesor Parolek zažil, popsal ve svých pamětech Kruté i krásné dvacáté století, vydaných knihkupectvím Academia v roce 2013.

Za svůj přínos baltistice, zejména lettonistice, byl Radagast Parolek oceněn rozličnými vyznamenáními. Byl nositelem titulu rytíře Řádu tří hvězd, držitelem čestného doktorátu Lotyšské univerzity či zahraničním členem Akademie věd Lotyšské republiky.