Velvyslankyně Gunta Pastore na konferenci „Česká baltistika 1918–2018“ vyjádřila své díky českým baltistům

29.04.2019. 10:57

29. dubna 2019 velvyslankyně Gunta Pastore společně s litevským velvyslancem Edvilasem Raudonikisem slavnostně zahájili konferenci „Česká baltistika 1918–2018“.

Velvyslankyně vyjádřila potěšení nad tím, že konference se koná ku příležitosti stoletého výročí vzniku nezávislých baltských států a Československa. Zmínila, že vazby mezi našimi národy jsou mnohem starší, významnou roli v nich na počátku 18. století sehrálo z Česka pocházející ochranovské hnutí či český pravopis, jenž posloužil jako vzor pro reformu ortografie lotyšského jazyka v roce 1908.

Paní Gunta Pastore také velmi ocenila současná baltistická studia v Česku: „Karlova i Masarykova univerzita se mohou pyšnit vynikajícími badateli. Zároveň je zde vyučována lotyština, lotyšská historie a kultura, rozvíjí se baltistické metody a studium lotyštiny může vést i k získání doktorského titulu.

Obzvláště velvyslankyně poděkovala vedoucímu Semináře baltistiky Univerzity Karlovy Mgr. Pavlu Štollovi, Ph.D., doc. PhDr. Luboši Švecovi, CSc., vedoucímu baltistiky doc. Mag. Vaidasu Šeferisovi, Dr. phil., dr. hist. Kristīne Ante, doktorandce Nadě Vaverové a dalším: „Jste ti, kdo tvoří most mezi našimi státy a našimi lidmi.“

Jménem velvyslanectví J. E. paní G. Pastore také předala Semináři baltistiky Univerzity Karlovy výtisk lotyšské Národní encyklopedie.