Lotyšské velvyslanectví slaví století Lotyšska

26.11.2018. 17:09

16. listopadu 2018 u příležitosti stého vyhlášení Lotyšské republiky se v Českém muzeu hudby uskutečnil koncert světové i lotyšské klasické hudby v provedení dětského smyčcového orchestru ZUŠ Náchod Penguin. S Náchodem, partnerským městem lotyšského města Bauska, udržuje Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice dlouhodobě přátelské vztahy. Za zvuků hudby Jánise Mediňše, Emílse Dárziňše, Imantse Kalniňše a dalších skladatelů si Lotyši, čeští přátelé Lotyšska a diplomatický korpus v Česku vychutnali mimořádnou atmosféru století Lotyšska. Vynikající přednes dětského orchestru zejména s profesionálním provedením Melancholického valčíku od Emílse Dárziňše v předvečer stoletého jubilea dojal vše přítomné. Po koncertu měli přítomní možnost zanechat na nástěnce k tomu určené svá přání Lotyšsku. Nástěnka bude umístěna v Lotyšském kulturním centru na budově Velvyslanectví.

20. listopadu Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice pořádá další z událostí oslavujících století Lotyšska, recepci, na niž jsou pozváni zástupci českých úřadů, partneři, s nimiž Velvyslanectví spolupracuje, a členové diplomatického korpusu. Hosté budou uctěni lotyšskými zákusky a svátečním dortem. Jako poslední z řady událostí spojených s oslavami století bude představena výstava „Století Lotyšska“, připravena 68 lotyšskými muzei a přeložená do podoby putovní výstavy v češtině, jejíž vernisáž proběhne 26. listopadu v pasáži Lucerna.