Velvyslanectví Lotyšské republiky se zúčastnilo Kuronských slavností v Náchodě

20.09.2018. 11:18

8. září 2018 se zástupkyně velvyslance Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice paní Rūta Radiņa zúčastnila zahájení tradičních Kuronských slavností v Náchodě, věnovaných vzpomínce na vévodu Petra Birona, který pocházel z Lotyšska. Na nádvoří Náchodského zámku po dramatizaci příchodu vévody se svou rodinou věnovali vévodovi Bironu své slavnostní řeči starosta města Náchod Jan Birke a předseda samosprávy lotyšského okresu Bauska Arnolds Jātnieks. Velmi barvitě a energicky prkna slavnostního jeviště rozezvučela bausská folklorní taneční skupina „Mēmelīte“ (pod vedením Ligity Irbīte).

Slavnosti, které se již staly tradicí, byly poprvé slaveny před dvanácti lety na základě výzkumu české historičky Věry Vlčkové o kuronském vévodovi a jeho rodině, jenž si Náchod v roce 1792 zvolil za své sídlo.