Lotyšský velvyslanec Alberts Sarkanis se setkal s náměstkem Ministerstva zahraničních věcí ČR

10.09.2018. 12:33

29. srpna se velvyslanec Lotyšské republiky v České republice pan Alberts Sarkanis setkal s náměstkem Ministerstva zahraničních věcí ČR panem Tomášem Petříčkem. Setkání se uskutečnilo u příležitosti ukončení diplomatické mise pana velvyslance v České republice.

Náměstek Petříček panu velvyslanci poděkoval za vynikající spolupráci a jeho osobní vklad pro rozvoj vzájemných vztahů. Pan velvyslanec kromě jiného v rámci spolupráce ocenil tento rok zavedenou přítomnost českých vojáků v Lotyšsku v rámci mise NATO, intenzitu a vysokou kvalitu obchodních styků, růst české ekonomiky a každoroční nárůst českých turistů v Lotyšsku. Stejně jako doposud je třeba pokračovat ve spolupráci v oblasti kultury, vzdělání, vědy a sportu. Náměstek s velvyslancem v krátkosti hovořil také o úspěšně fungujícím zákonu o státní službě či o oslavách století obou států a o patnáctiletém výročí vstupu Lotyšska a Česka do Evropské unie, které přinese rok 2019.