Lotyšské a české kulturní vztahy podpořila návštěva lotyšské ministryně kultury Dace Melbārde v Česku

30.08.2017. 16:32

23.–25. srpna se uskutečnila státní návštěva lotyšské ministryně školství paní Dace Melbārde, zahájená prohlídkou Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice.

23. srpna, v den připomínky obětí nacismu a stalinismu, kdy je vzpomínáno na tragické následky paktu Ribbentrop-Molotov, položila lotyšská ministryně kultury paní Dace Melbārde, český ministr kultury pan Daniel Herman a velvyslanec Lotyšské republiky pan Alberts Sarkanis květiny k Pomníku obětem komunismu na Újezdu a ke hrobu bývalého československého a českého prezidenta a zastánce demokracie Václava Havla na Vinohradském hřbitově. Tento den ministryně také při setkání s místopředsedou Senátu ČR Jiřím Šestákem a předsedou senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Zdeňkem Papouškem hovořila o prioritách kulturní politiky a spolupráci na poli kultury.

24. srpna se ministryně setkala se svým českým protějškem ministrem kultury ČR Danielem Hermanem a jeho náměstkyní pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů Petrou Smolíkovou. Jednání se týkalo dosavadní oboustranné spolupráce, zejména pak v oblasti hudby a literatury. Pozornosti se dostalo také aktualitám z kultury a médií na úrovni Evropské unie či přípravám na rok 2018, kdy jak Lotyšsko, tak Česko oslaví století svého státu. V nevládní organizaci Evropské hodnoty hovořila ministryně s českými experty o mediální politice.

V rámci kulturního programu státní návštěvy navštívila ministryně s velvyslancem před několika lety otevřenou Galerii středočeského kraje v Kutné Hoře GASK, působivé Centrum současného umění DOX (jež v Praze v původních průmyslových prostorách založil podnikatel Leoš Válka po návratu z Austrálie), právě restaurované Uměleckoprůmyslové muzeum, Rudolfinum, Laternu Magicu a České muzeum hudby.

Na závěr státní návštěvy se ministryně vydala do Náchoda, kde si prohlédla náhodský a o něco později také ratibořický zámek, tedy místa historicky pevně spjatá s lotyšským Kuronským vévodstvím a rodem kuronského vévody Petra Birona. Každý podzim se Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice zúčastňuje náchodských Kuronských slavností. Starosta města Náchod Jan Birke při uvítání ministryně vyzdvihl úspěšnou spolupráci partnerských měst Náchoda a lotyšské Bausky (Bauska) a označil ji za vzorový příklad, který by mohl inspirovat rozšíření spolupráce mezi dalšími samosprávami obou států.