Pobaltské a severské státy v Praze společně oslavily své státní svátky

18.06.2017. 14:33

15. června oslavila velvyslanectví Dánska, Estonska, Finska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Norska a Švédska na pražské Novoměstské radnici své státní svátky. Tato iniciativa pobaltských a severských států pořádat každoročně společnou oslavu se stala příjemnou tradicí.

Velvyslanci jednotlivých států ve svém projevu vyzdvihli, že tradiční oslava státních svátků Pobaltí a Skandinávie se v Praze koná již podesáté. Tato společná oslava pobaltských a severských států představuje symbol blízkých vztahů našich států i symbol výborné a široké spolupráce s Českou republikou. Zvláštní pozornost je věnována práci na programu udržitelného rozvoje Agenda 2030 a jeho 17 cílům k budování a naplňování společenského blahobytu, což již severské státy a jejich vlády delší dobu ve své činnosti akcentují.

Mezi početnými hosty, kteří se události zúčastnili, byli zastupitelé českého státu a společnosti, podnikatelé, zahraniční diplomaté a členové diaspory. Pozornost hostů přitáhly národní stoly pořádajících států, které prezentovaly národní pokrmy a nápoje. Velvyslanectví Lotyšské republiky letos sklízelo úspěch se sušenkami a pivem Valmiermuiža a bonbóny Skrīveru saldumi.