Na akcích proti totalitě v Praze byl promítán film „Sibiřský deník” a zdůrazněn význam audiovizuálních svědectví

08.03.2017. 11:45

2. března v Praze byl v rámci projektu proti totalitě Mene Tekel uspořádán lotyšský večer s promítáním filmu Viesturse Kairišse „Sibiřský deník” v kinu Ponrepo. Jednalo se o předpremiéru tohoto filmu vzniklého v lotyšsko-finsko-české koprodukci, již navštívil značný počet diváků a zástupců diplomatického korpusu. Po zhlédnutí filmu velvyslanec Lotyšské republiky pan Alberts Sarkanis a historička Lelde Neimane nabídli širší historický přehled o tragických událostech poloviny 20. století v Lotyšsku a pobaltských státech – o sovětské a nacistické okupaci, deportacích lotyšských obyvatel na Sibiř a do dalších vzdálených oblastí tehdejšího Sovětského svazu.

3. března se na půdě Senátu PČR uskutečnila konference věnovaná období komunistické totality s názvem „Slovo, jeho síla a zneužití”. Přednášku „Síla slova v audiovizuálních svědectvích Lotyšského muzea okupace” proslovila ředitelka Sbírky audiovizuálního materiálu Lelde Neimane, která zdůraznila, že tento materiál obsahuje autentické a osobní příběhy o moci, protože osoby účastnící se rozhovorů přežily represe a jejich příběhy vypráví o událostech totalitního režimu i lidech, o humanismu v nelidských podmínkách, o duchovní síle, kterou vnější násilí nezvládlo zlomit. Materiály, shromaždované od roku 1994, v současné době tvoří 2 301 videozáznamů v celkové délce 4 141 hodin, což představuje jednu z nejobsáhlejších kolekcí svého druhu v Evropě.

Velvyslanec A. Sarkanis se v rámci festivalu Mene Tekel zúčastnil i jeho slavnostního zakončení v podobě ekumenické bohoslužby vedené kardinálem Dominikem Dukou v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha.