Tautiešiem

16.03.2020. 14:59

Dānijā uzturas vairāk nekā 5000 latviešu. To vidū ir cilvēki, kas Dānijā ieradušies Otrā pasaules kara laikā un pēckara gados, latvieši, kas Dānijā izveidojuši ģimenes, kā arī tādi, kas Dānijā strādā vai studē salīdzinoši neilgu laiku.

Dānijā darbojas Biedrība Dānija - Latvija, Latviešu-dāņu biedrība, Kopenhāgenas latviešu koris un Latviešu skoliņas Vejlē un Kopenhāgenā.