Valstu saraksts

05.05.2011. 20:47

Eiropas Savienības dalībvalstis:

Austrija Īrija Portugāle
Apvienotā Karaliste Itālija Rumānija
Beļģija Kipra Slovākija
Bulgārija Latvija Slovēnija
Čehijas Republika Lietuva Somija
Dānija Luksemburga Spānija
Francija Malta Ungārija
Grieķija Nīderlande Vācija
Horvātija
Igaunija Polija Zviedrija

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis:

Visas ES dalībvalstis (Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.