Dokumentu legalizācija

09.12.2014. 10:09

Ar 1996.gada 30.janvāri stājās spēkā jauna kārtība attiecībā uz dokumentu konsulāro legalizāciju, kas līdz tam tika veikta Latvijas vēstniecībā. Šīs jaunās kārtības pamatā ir apstāklis, ka Latvija ir kļuvusi par 1961.gada Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsti.

Tas nozīmē, ka pēc minētā datuma dokumenti, kuri izsniegti Amerikas Savienotajās Valstīs būs izmantojami Latvijā bez to konsulārās legalizācijas Latvijas vēstniecībā Vašingtonā.

Turpmāk, lai Latvijā izmantotu Amerikā izdotus dokumentus, jāiegūst īpašs apstiprinājuma veids, saukts par “APOSTILLE”, kas nozīmē apstiprinājumu, ka dokuments ir sastādīts atbilstoši Amerikas likumiem un persona, kas to paraksta (notary public vai county clerk) ir tiesīga šo dokumentu izdot.

“Apostille” uzlikšanu katrā ASV štatā veic štata kompetentas amatpersonas - Secretary of the Commonwealth vai Secretary of State.

Saraksts pieejams: Hague Conference on Private International Law (attiecīgā kontaktinformāciju par katru štatu pieejama III. nodaļā: Officers of the individual States and other subdivisions as indicated)

Tātad, pēc 1996.gada 30.janvāra dokumentus, kas apstiprināti ar “APOSTILLE”, var tieši sūtīt uz Latviju.