Latvijas pilsonības pieprasīšana

27.07.2020. 22:55

Lai pieprasītu Latvijas pilsonību, vispirms ir jāizvēlas viena no kategorijām, kas pamato Jūsu tiesības pieprasīt pilsonību, jo katrai no kategorijām ir atšķirīgi pieteikšanās noteikumi un dokumentu izskatīšanas termiņi.

Latvijas pilsonībai var pieteikties sekojošas personas:

I.      Trimdinieki (personas, kuras 1940. gada 17. jūnijā bija Latvijas pilsoņi, un kuri bija spiesti atstāt Latviju, glābdamies no PSRS vai Vācijas okupācijas režīma, un neatgriezās Latvijā uz pastāvīgu dzīvi līdz 1990. gada 4. maijam, kā arī viņu pēcnācēji, kuri dzimuši līdz 2014. gada 1. oktobrim). Dubultpilsonība ir pieļaujama ar jebkuru valsti!

II.      Persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un kurai dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis ar personas kodu.

Dubultpilsonība ir pieļaujama ar ASV, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonību, citas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts pilsonību, Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas vai Jaunzēlandes pilsonību. Saskaņā ar Pilsonības likumā noteikto, Latvijas pilsonis, kuram līdz pilngadības sasniegšanai ir izveidojusies dubultā pilsonība ar neatļauto valsti, pēc pilngadības sasniegšanas līdz 25 gadu vecumam būs jāizdara izvēle saglabāt Latvijas vai neatļautās valsts pilsonību.

III.      Bērns, kas jaunāks par 15 gadiem un kura dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis.

Dubultpilsonība ir pieļaujama ar ASV, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonību, citas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts pilsonību, Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas vai Jaunzēlandes pilsonību. Saskaņā ar Pilsonības likumā noteikto, Latvijas pilsonis, kuram līdz pilngadības sasniegšanai ir izveidojusies dubultā pilsonība ar neatļauto valsti, pēc pilngadības sasniegšanas līdz 25 gadu vecumam būs jāizdara izvēle saglabāt Latvijas vai neatļautās valsts pilsonību.

   IV.      Persona ir latvietis vai līvs (persona vai tās priekštecis 1881. gadā vai vēlāk līdz 1940. gada 17. jūnijam dzīvoja Latvijas teritorijā un piederēja pie valstsnācijas (tautība – latvietis vai līvs)) Dubultpilsonība ir pieļaujama ar jebkuru valsti!

*         *         *         *         *        *  

I. Ja piesakāties pilsonībai kā trimdinieks vai trimdinieka pēcnācējs, Jums uz vēstniecību pa pastu (adrese 2306 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008) jānosūta sekojoši dokumenti:

1.    Iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni.  Iesniegumu bērnam līdz 15 gadu vecumam aizpilda vecāki. Iesniegumā (vēlams drukātiem burtiem) jānorāda pretendenta vārds/i un uzvārds latviešu valodā. Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru ( www.valoda.lv, tālrunis: +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

iesnieguma veidlapa no 15 gadiem; 

iesnieguma veidlapa par bērnu, kurš iegūst pilsonību kopā ar vecāku

2. Apliecinājuma forma, kura jāaizpilda visām personām no 15 gadu vecuma, kas piesakās Latvijas pilsonībai, balstoties uz to, ka ir trimdinieks vai viņa pēcnācējs. Minēto apliecinājumu par bērnu līdz 15 gadu vecumam iesniedz tā likumiskais pārstāvis. Apliecinājuma veidlapa

3. Personu apliecinošs dokuments – derīgas ASV pases kopija (tikai datu lapa)

4. Brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus  datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts.”

5. Dzimšanu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra).

Ja dzimšanas apliecība vai izraksts izdoti Latvijā, uz vēstniecību jāsūta dokumenta oriģināls vai notariāli apliecināta kopija (jāvēršas pie Public Notary) ar Apostille (Apostille ir starptautisks dokumenta īstuma apliecināšanas veids. Dokumentu ar Apostille apliecinās tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā izdota dzimšanas apliecība). Ja dzimšanas apliecība izdota ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tās oriģināls, kas apliecināts ar Apostille.

6. Dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu, laulātā miršanas apliecība).

Ja dokuments izdots Latvijā, uz vēstniecību jāsūta tā oriģināls vai notariāli apliecināta kopija (jāvēršas pie Public Notary) ar Apostille. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille.

7. Bērna,-u dzimšanas apliecības oriģināls, kas apliecināts ar Apostille.

8. Samaksa  par dokumentu pārsūtīšanu uz Latviju – 50 USD par katru personu (Money Order payable to the Embassy of Latvia).

9. Dokumenti, kas apliecina personas vai viņa priekšteču piederību Latvijas pilsoņu kopumam līdz 1940. gada 17. jūnijam. Šie dokumenti varētu būt:

·         Dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, laulības apliecība vai izraksts no laulību reģistra, ko izsniedz Latvijas Republikas Dzimtsarakstu departaments (adrese: A.Čaka iela 38, Rīga, LV-1011, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; tālrunis: +371 67226222) vai attiecīgā dzimtsarakstu nodaļa, kurā reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrs. Civilstāvokļa aktus iespējams izprasīt arī ar vēstniecības starpniecību, aizpildot un parakstot “Anketu dokumentu izprasīšanai”. Šajā gadījumā anketa jāsūta uz vēstniecību kopā ar derīgas pases kopiju un brīvas formas apliecinājumu, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts.” Ja dokumentu izprasāt sev, klāt jāliek samaksa Money Order formā par 10 USD, savukārt, ja dokumentu izprasāt par savu radinieku, klāt jāpieliek samaksa Money Order par 50 USD. Ja dokumentu izprasāt par savu radinieku, klāt jāpievieno to dokumentu kopijas, kas pierāda Jūsu saikni ar minēto radinieku.

·         Pirmskara Latvijas laikā izdotā Latvijas pilsoņa pase.

·         Ja persona dzimusi vairāk kā pirms 100 gadiem, dokumentus var izprasīt no Latvijas Nacionālā arhīva un tie varētu būt dokumenti par 1935. gada Latvijas tautas skaitīšanas datiem, nodokļu pārvaldes lietām, karaklausības lietām, ko izsniedz Latvijas Nacionālais arhīvs (adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048, tālrunis: +371 67613118, www.archiv.org.lv)

·         Trimdinieku pēcnācējiem jāiesniedz dokumenti, kas pierāda viņu radniecisko saikni ar trimdinieku.

Ja Jūs uz vēstniecību sūtāt dokumentu oriģinālus, lūdzam pievienot iepriekšapmaksātu aploksni ar Jūsu mājas adresi dokumentu nosūtīšanai atpakaļ vai Money Order par 20 USD (dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ ierakstītā vēstulē) vai par 30 USD (dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ ar FedEx kurjerpasta sūtījumu).

Jūsu pilsonības pieteikums ar dokumentiem tiks nosūtīts uz kompetento Latvijas iestādi – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP). Dokumentu izskatīšanas termiņš ir aptuveni 4 mēneši. Gadījumā, ja PMLP netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pilsonības piešķiršanas lēmums var tikt pagarināts.

Jautājumu gadījumos lūdzam vērsties vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa konsultāciju tālruni  202-328-2884 (no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 13:00 līdz 15:00 pēc ASV Austrumu zonas laika) vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

II.    Ja piesakāties pilsonībai kā persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un kurai dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis ar personas kodu, Jums uz vēstniecību pa pastu (adrese 2306 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008) jānosūta sekojoši dokumenti:

1.      Iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni. Iesniegumā (vēlams drukātiem burtiem) jānorāda pretendenta vārds/i un uzvārds latviešu valodā. Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru (www.valoda.lv, tālrunis: +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)    Iesnieguma veidlapa

2.      Personu apliecinošs dokuments – derīgas pases kopija (tikai datu lapa);

3.      Brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus  datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts.”.

4.      Dzimšanu apliecinošs dokuments. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille (Apostille ir starptautisks dokumenta īstuma apliecināšanas veids. Dokumentu ar Apostille apliecinās tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā izdota dzimšanas apliecība);

5.      Vecāka (-u) personu apliecinoša dokumenta kopija (tikai datu lapa):

6.      Dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (tikai, ja ir reģitrēta vai šķirta laulība - laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu). Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille;

7.      Samaksa par dokumentu pārsūtīšanu uz Latviju - 50 USD par katru personu (Money Order payable to the Embassy of Latvia)

 Ja Jūs uz vēstniecību sūtāt dokumentu oriģinālus, lūdzam pievienot iepriekšapmaksātu aploksni ar Jūsu mājas adresi dokumentu nosūtīšanai atpakaļ vai Money Order par 20 USD (dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ ierakstītā vēstulē) vai par 30 USD (dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ  ar FedEx kurjerpasta sūtījumu).

Jūsu pilsonības pieteikums ar dokumentiem tiks nosūtīts uz kompetento Latvijas iestādi – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP). Dokumentu izskatīšanas termiņš ir aptuveni 1 mēnesis. Gadījumā, ja PMLP netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pilsonības piešķiršanas lēmums var tikt pagarināts.

Jautājumu gadījumos lūdzam vērsties vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa konsultāciju tālruni 202-328-2884 (no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 13:00 līdz 15:00 pēc ASV Austrumu zonas laika) vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

III.  Ja pilsonībai piesaka bērnu, kas jaunāks par 15 gadiem un kura dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis, Jums uz vēstniecību pa pastu (adrese 2306 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008) jānosūta sekojoši dokumenti:

1.      Vecāku aizpildīts iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni. Iesniegumā (vēlams drukātiem burtiem) jānorāda pretendenta vārds/i un uzvārds latviešu valodā. Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru (www.valoda.lv, tālrunis: +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

iesnieguma veidlapa par bērnu, kurš iegūst pilsonību

    2.    Personu apliecinošs dokuments (ja ir) – derīgas pases kopija (tikai datu lapa);

3.   Brīvas formas apliecinājums ar vecāku pierakstītu tekstu “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus un mana bērna datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts."

    4.    Dzimšanu apliecinošs dokuments. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille (Apostille ir starptautisks dokumenta īstuma apliecināšanas veids. Dokumentu ar Apostille apliecinās tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā dzimšanas apliecība izdota).

    5.    Vecāka (-u) personu apliecinoša dokumenta kopija (tikai datu lapa).

    6.  Samaksa par dokumentu pārsūtīšanu uz Latviju - 50 USD par katru personu (Money Order payable to the Embassy of Latvia).

  Ja Jūs uz vēstniecību sūtāt dokumentu oriģinālus, lūdzam pievienot iepriekšapmaksātu aploksni ar Jūsu mājas adresi dokumentu nosūtīšanai atpakaļ vai Money Order par 20 USD (dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ ierakstītā vēstulē) vai par 30 USD (dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ ar FedEx kurjerpasta sūtījumā).

Jūsu pilsonības pieteikums ar dokumentiem tiks nosūtīts uz kompetento Latvijas iestādi – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP). Dokumentu izskatīšanas termiņš ir aptuveni 1 mēnesis. Gadījumā, ja PMLP netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pilsonības piešķiršanas lēmums var tikt pagarināts.

Jautājumu gadījumos lūdzam vērsties vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa konsultāciju tālruni 202-328-2884 (no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 13:00 līdz 15:00 pēc ASV Austrumu zonas laika) vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

IV.       Ja pilsonībai piesakāties kā persona, kura ir latvietis vai līvs (persona vai tās priekštecis 1881. gadā vai vēlāk līdz 1940. gada 17. jūnijam dzīvoja Latvijas teritorijā un piederēja pie valstsnācijas (tautība – latvietis vai līvs), Jums uz vēstniecību pa pastu (adrese 2306 Massachusetts Ave. NW, Washington, DC 20008) jānosūta sekojoši dokumenti:

Svarīgi! Pieprasot pilsonību pamatojoties uz etnisko piederību, pretendentiem būs jākārto latviešu valodas prasmes pārbaude Latvijā.

1. Iesniegums: Iesniegumā (vēlams drukātiem burtiem) jānorāda pretendenta vārds/i un uzvārds latviešu valodā. Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru (www.valoda.lv, tālrunis +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )

iesnieguma veidlapa no 15 gadiem; 

iesnieguma veidlapa par bērnu, kurš iegūst pilsonību kopā ar vecāku. 

2. Personu apliecinošs dokuments – derīgas pases kopija (tikai datu lapa);

3.  Brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: “Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus  datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums, paraksts.”;

4. Dzimšanu apliecinoša dokumenta oriģināls. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille (Apostille ir starptautisks dokumenta īstuma apliecināšanas veids. Dokumentu ar Apostille apliecinās tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā dzimšanas apliecība ir izdota).

5. Dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu). Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille;

6. Bērna dzimšanu apliecinoša dokumenta oriģināls. Ja dokuments izdots ASV, tad uz vēstniecību jānosūta tā oriģināls, kas apliecināts ar Apostille;

7. Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt Latvijas pilsonību:

7.1. par personas vai tās priekšteču dzīvesvietu Latvijas teritorijā no 1881.gada līdz 1940.gada 17. jūnijam:

·         civilstāvokļa akta reģistra dokumenti - dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, laulības apliecība vai izraksts no laulību reģistra, ko izsniedz Dzimtsarakstu departaments (adrese: A.Čaka iela 38, Rīga, LV-1011, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.tālrunis +371 67226222 ) vai attiecīgā dzimtsarakstu nodaļa, kurā reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrs;

·         dokumenti par 1896.-1897. gada Viskrievijas vai 1935. gada Latvijas tautas skaitīšanas datiem, nodokļu pārvaldes lietām, karaklausības lietām, ko izsniedz Valsts vēstures arhīvs  (adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048, tālrunis +371 67613118 mājaslapa)

·         pirmskara Latvijas laikā izdotā Latvijas pilsoņa pase.

7.2. pēcnācējiem - radniecību apliecinoši dokumenti;

7.3. dokuments, kas apliecina personas tautību, vai tā neesamības gadījumā dokuments, kas apliecina viena no personas vecāku vai vecvecāku tautību:

Ja pretendents nevar uzrādīt nevienu no 7.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, jāraksta paskaidrojums par izveidojušos situāciju un jāiesniedz dokumentārs apliecinājums par pretendenta piederību latviešu kopienai savā dzīvesvietā ārpus Latvijas vai cits dokumentārs apliecinājums, kas apliecina, ka persona pieder pie valstsnācijas, piemēram, Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Svētdienas latviešu vai līvu skolas, latviešu draudzes, latviešu studentu korporācijas ārvalstīs vai citas latviešu sabiedriskās organizācijas ārvalstīs izdots apliecinājums.

7.4. latviešu valodas prasmi apliecinošs dokuments, ko iesniedz pēc augstāk minēto dokumentu iesniegšanas un Latvijā veiktās latviešu valodas prasmes pārbaudes.   Latviešu valodas prasmes pārbaude notiek Latvijā.

Papildus informācija par latviešu valodas prasmes pārbaudi

No latviešu valodas prasmes pārbaudes atbrīvo:

·         personu, kas apguvusi pamatizglītību latviešu valodā, apgūstot tajā vairāk kā pusi no pamatizglītības programmas;

·         personu, kas ne agrāk kā piecus gadus pirms tam, kad iesniegts iesniegums par Latvijas pilsonības iegūšanai, ir apliecinājis latviešu valodas prasmi atbilstoši Pilsonības likuma  21. panta otrajā daļā noteiktajam.

8. Samaksa par dokumentu pārsūtīšanu uz Latviju ir 50 USD par katru personu (Money Order payable to the Embassy of Latvia)

Ja Jūs uz vēstniecību sūtāt dokumentu oriģinālus, lūdzam pievienot iepriekšapmaksātu aploksni ar Jūsu mājas adresi dokumentu nosūtīšanai atpakaļ vai Money Order par 20 USD (dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ ierakstītā vēstulē) vai par 30 USD (dokumenti tiks nosūtīti atpakaļ ar FedEx kurjerpasta sūtījumu).

Jūsu pilsonības pieteikums ar dokumentiem tiks nosūtīts uz kompetento Latvijas iestādi – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PMLP). Dokumentu izskatīšanas termiņš ir aptuveni 1 gads. Gadījumā, ja PMLP netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pilsonības piešķiršanas lēmums var tikt pagarināts.

Jautājumu gadījumos lūdzam vērsties vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa konsultāciju tālruni 202-328-2884 (no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 13:00 līdz 15:00 pēc ASV Austrumu zonas laika) vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.