Imigrācijas režīms Apvienotajā Karalistē ES pilsoņiem

30.07.2019. 14:42

ES pilsoņiem, kuri likumīgi uzturējušies AK līdz AK izstāšanās no ES dienai

ES pilsoņiem, kuri uzturas AK pirms izstāšanās datuma, būs jāpiesakās “settled status” vai “pre-settled status”.

AK valdība 2018. gada 6. decembrī publicēja politisko apņemšanos par ES pilsoņu (t.sk. Latvijas) tiesībām AK no deal breksita gadījumā. Dokumentā norādīts, ka arī no deal gadījumā AK turpinās Pastāvīgā statusa sistēmu “EU Settlement Scheme” attiecībā uz tiem ES pilsoņiem un ģimenes locekļiem, kas būs likumīgi uzturējušies AK līdz AK izstāšanās no ES dienai. Šie ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi varēs pieteikties “EU Settlement Scheme” līdz 2020. gada 31. decembrim.

AK ir atcēlusi 65 £ reģistrācijas maksu, lai pieteiktos jaunajam statusam. Tiem, kuri jau samaksājuši šo reģistrācijas maksu, izdevumi tiks atlīdzināti.

Informācija par reģistrācijas sistēmu “settled status” un “pre-settled status” ir pieejama vietnē: https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.lv

Papildus informācija Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē mājaslapā

Video - Kā pieteikties "settled status"

Imigrācijas režīms Apvienotajā Karalistē ES pilsoņiem, kas ieceļos pēc breksita

AK iekšlietu ministrs Sajids Džavids (Sajid Javid) ir nācis klajā ar paziņojumu par imigrācijas režīmu ES pilsoņiem, kuri ieradīsies AK pēc tās izstāšanās no ES, gadījumā, ja AK pamet ES bez vienošanās (tā saucamais “no deal” scenārijs). Paziņojuma teksts AK valdības mājas lapā https://www.gov.uk/…/government-outlines-no-deal-arrangemen…

Saskaņā ar šo paziņojumu no deal gadījumā AK valdība attiecībā uz ES pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos ieviesīs pārejas periodu, kas ilgtu līdz 2021. gadam:

  1. Šajā pārejas periodā ES pilsoņi, kuru plānotā vizīte nepārsniedz trīs mēnešus, varēs ieceļot AK bez vīzas, robežkontrolei uzrādot derīgu pasi vai personas apliecību (ID karti).
  2. ES pilsoņiem, kuri vēlēsies uzturēties AK ilgāk par trīs mēnešiem, būs jāpiesakās īpašai uzturēšanās atļaujai “European temporary leave to remain” ar 36 mēnešu derīguma termiņu. Tiem, kas vēlēsies uzturēties ilgāk par 36 mēnešiem (3 gadiem), būs jāpiesakās caur jauno AK imigrācijas sistēmu, kuru plānots uzsākt 2021. gadā.