Informācija Apvienotās Karalistes pilsoņiem Latvijā

17.12.2020. 14:50

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei (turpmāk – AK) izstājoties no Eiropas Savienības saskaņā ar Eiropas Savienības un AK noslēgto vienošanos, AK pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem līdz 2020. gada 31. decembrim saglabājas visas Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2004/38/EK un Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 “Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā”.

Iepriekš minētās tiesības attiecas gan uz tiem AK pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas šobrīd uzturas Latvijas Republikā, gan uz tiem, kas ieceļos un/vai iesniegs pieteikumu uzturēšanās tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai no 2020.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem izsniegtās eID kartes vai A5 papīra formātā izsniegtie uzturēšanās tiesības apliecinošie dokumenti turpinās būt derīgi līdz 2020. gada 31. decembrim (ja vien dokumenta derīguma termiņš nav īsāks).

Līdz 2021. gada 30. jūnijam Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas šobrīd uzturas vai Latvijas Republikā ieceļos līdz 2020.gada 31. decembrim un vēlēsies turpināt uzturēties Latvijas Republikā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) būs jāiesniedz pieteikums un jāsaņem jauna uzturēšanās atļauja. 

Apvienotās Karalistes pilsoņu ģimenes locekļiem arī jāiesniedz pieteikums jaunas uzturēšanās atļaujas saņemšanai, bet, ja Apvienotās Karalistes pilsonis šobrīd uzturas Latvijas Republikā, bet ģimenes loceklis vēl nav ieceļojis, tad pieteikuma iesniegšanas termiņš šim ģimenes loceklim būs trīs mēneši kopš ieceļošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. septembrim.

Pieteikumus PMLP uzsāks pieņemt no 2020. gada 1. oktobra, bet jauno dokumentu izsniegšana tiks uzsākta no 2021. gada janvāra.

Par jaunās uzturēšanās atļaujas saņemšanas kārtību katram Apvienotās Karalistes pilsonim uz Latvijas Republikā deklarēto dzīvesvietu ir nosūtīta informatīva vēstule  un iesnieguma paraugs  uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

Tie Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas Latvijas Republikā vēlēsies ieceļot pēc 2020.gada 31.decembra, ieceļos un uzturēsies Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.