Informācija Apvienotās Karalistes pilsoņiem Latvijā

06.03.2019. 14:27

2017. gada 29. martā atbilstoši Līguma par ES 50. pantam AK iesniedza paziņojumu par izstāšanos no ES (breksitu). Tā kā AK parlaments nav atbalstījis AK valdības sarunās ar ES pieņemto Izstāšanās līgumu, pastāv risks, ka 2019. gada 30. martā AK pamet ES bez vienošanās (t.s. no-deal breksits). Tā rezultātā AK var izstāties no ES neregulēti jeb bez skaidriem nosacījumiem, t.sk. attiecībā uz ES pilsoņu tiesībām AK un AK pilsoņiem ES.

Latvija vēlas, lai AK pilsoņi Latvijā justos droši un stabili arī no deal breksita gadījumā. Vēlamies, lai AK pilsoņi Latvijā paliek, turpina dzīvot un strādāt, jo ir daļa no Latvijas sabiedrības.

Latvijas Republikas Saeima ir apstiprinājusi politisko deklarāciju, ar kuru apliecina, ka Latvija AK pilsoņiem un to ģimenes locekļiem, kuri likumīgi uzturas Latvijā, nodrošinās iespējami labvēlīgus uzturēšanās un darba nosacījumus arī tad, ja AK izstāšanās no Eiropas Savienības 2019. gada 29. martā notiks bez vienošanās.

Lai pielāgotos pārmaiņām no-deal breksita gadījumā, tiks veiktas izmaiņas Latvijas nacionālajos tiesību aktos. Paredzēts noteikt pārejas periodu līdz 2020. gada 31. decembrim, kura laikā AK pilsoņi, kas līdz 2019. gada 29. martam būs likumīgi uzturējušies Latvijā, varēs pārreģistrēties, tādējādi saglabājot lielāko daļu līdzšinējo tiesību (t.sk. sociālās drošības jomā). Pārejas periods paredzēts tikpat garš, kāds bija plānots Izstāšanās līgumā.

Detalizētāku informāciju par pārreģistrēšanās procesu, sociālās drošības jautājumiem un veselības aprūpi nodrošinās atbildīgās nozaru ministrijas Latvijā pēc izmaiņu veikšanas nacionālajos tiesību aktos.

Informācija angļu valodā