Informācija Apvienotās Karalistes pilsoņiem Latvijā

08.04.2019. 17:01

2017. gada 29. martā atbilstoši Līguma par ES 50. pantam AK iesniedza paziņojumu par izstāšanos no ES (breksitu). Tā kā AK parlaments nav atbalstījis AK valdības sarunās ar ES pieņemto Izstāšanās līgumu, pastāv risks, ka AK pamet ES bez vienošanās (t.s. no-deal breksits). Tā rezultātā AK var izstāties no ES neregulēti jeb bez skaidriem nosacījumiem, t.sk. attiecībā uz ES pilsoņu tiesībām AK un AK pilsoņiem ES.

Latvija vēlas, lai AK pilsoņi Latvijā justos droši un stabili arī no deal breksita gadījumā. Vēlamies, lai AK pilsoņi Latvijā paliek, turpina dzīvot un strādāt, jo ir daļa no Latvijas sabiedrības.

Latvijas Republikas Saeima ir apstiprinājusi politisko deklarāciju, ar kuru apliecina, ka Latvija AK pilsoņiem un to ģimenes locekļiem, kuri likumīgi uzturas Latvijā, nodrošinās iespējami labvēlīgus uzturēšanās un darba nosacījumus arī tad, ja AK izstāšanās no Eiropas Savienības  notiks bez vienošanās.

Lai pielāgotos pārmaiņām saistībā ar breksitu, Saeima 21. martā ortajā/galīgajā lasījumā atbalstīja jaunu likumu, kas stājās spēkā 28. martā. Likums paredz nodrošināt tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Likums paredz noteikt pārejas periodu līdz 2020. gada 31. decembrim, kura laikā AK pilsoņi, kas līdz AK izstāšanās dienai būs likumīgi uzturējušies Latvijā, varēs pārreģistrēties, tādējādi saglabājot lielāko daļu līdzšinējo tiesību (t.sk. sociālās drošības jomā). Pārejas periods paredzēts tikpat garš, kāds bija plānots Izstāšanās līgumā.

Detalizētāku informāciju par pārreģistrēšanās procesu, sociālās drošības jautājumiem un veselības aprūpi nodrošinās atbildīgās nozaru ministrijas.

Informācija angļu valodā